5G

उच्च बेरेलियम तामा कोक्सियल कनेक्टर, प्रोब, सञ्चार, सैन्य एयरोस्पेस र यस्तैमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

5g
5g1