हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ती सही

* मिश्र धातु तार रॉडहरू बनाउने विधि (प्याटेन्ट न।: जेडएल २०१०१०5१187772२)।

* एक प्रकारको उपकरण र यसको स्प्रे डिपोजिट मार्फत कपर एलोय बेल्ट बनाउनको लागि विधि (प्याटेन्ट न।

* अल्युमिनियम अक्साइड (पेटेन्ट न।: जेडएल २०११११११40०7.एक्स) को साथ फैलाव मजबूत कपर तयारी गर्ने विधि।