• KINKOU-High Precision Beryllium Copper Wire(C17200)

    KINKOU- उच्च प्रेसिजन बेरेलियम कपर वायर (C17200)

    * KINKOU - उच्च प्रेसिजन बेरेलियम कपर वायरको सतह (C17200)।

    चिल्लो, सफा, क्र्याक फ्रि, पिलि,, pricking, कुनै पुलिंग, तह र समावेशीकरण हो।

    * तारको फ्र्याक्चर सतह कम्प्याक्ट छ र सिकोड, पोर्सिटि, डेलेमिनेसन र समावेशीकरण बिना।

    * यसले वाइन्डि and र रिवाइन्डिंग, निरन्तर उत्पादन र जस्ता प्लेटेडको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ। लूपको व्यास निरन्तर रिवाइन्डिंग पछि परिवर्तन हुँदैन, र तारको कुनै झुम्ने, कोरुगेसन र झिम्काइने छैन।